KEMOCEL TEMELJ ZA SUHO BRUŠENJE

OPIS PROIZVODA

KEMOCEL temelj za suho brušenje je bezbojni temelj za drvo na bazi nitroceluloze i sintetske smole, koji omogućava fino brušenje drva. Karakterizirana je brzim sušenjem i dobrom prionjivosti na podlogu.

PRIMJENA

Koristi se kao temeljni premaz u sustavu s KEMOCEL nitro lakovima za transparentno bojanje namještaja i drugih predmeta od drva. Nanosi se prskanjem ili, iznimno, kistom na manje površine, na suhu očišćenu i obrušenu površinu drva u jednom ili dva sloja. Može se brusiti već nakon 30 minuta. Uobičajeno je nanošenje prskanjem u dva sloja u razmaku od 30 minuta, iako se sljedeći sloj može nanijeti i nakon nekoliko dana. Koristiti samo u prostorijama s dobrim prozračivanjem!

IZDAŠNOST

7 – 8 m2 /l

POTROŠNJA

0,14 l/m2 u jednom sloju, ovisno o vrsti drva i stupnju obrade.

ASORTIMAN

Transparentna.

RAZRJEĐIVAČ

Nitro razrjeđivač.

PAKIRANJE

0,75 l / 18 l

ASORTIMAN

  • Bezbojni

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE