ULTRA LANENO ULJE

OPIS PROIZVODA

LANENO ULJE koristi se kao premaz za zaštitu drva i kamena, u proizvodnji boja i lakova, mazivih sapuna i sl. Nije dozvoljena upotreba u kozmetičke, medicinske i prehrambene svrhe.

POTROŠNJA

0,1 l /m2 u jednom sloju.

IZDAŠNOST:

10-12 m2/l, ovisi o upojnosti drveta.

PAKIRANJE

1 l / 5 l / 20 l

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE