Laneno ulje -

Laneno ulje
OPIS PROIZVODA

HOS (EU VOC)

PRIMJENA

Laneno ulje koristi se kao premaz za zaštitu drva i kamena, u proizvodnji boja i lakova, mazivih sapuna i sl. Nije dozvoljena upotreba u kozmetičke, medicinske i prehrambene svrhe.

IZDAŠNOST

Ovisi o upojnosti drveta.

PAKIRANJE

1 l / 5 l / 20 l