Kemosil - silikatna impregnacija

Kemosil silikatna impregnacija
OPIS PROIZVODA

HOS (EU VOC)

 

Kemosil – silikatna impregnacija je vodena disperzija akrilatnog kopolimera i alkalijskih silikata.

PRIMJENA

Koristi se za impregniranje površina na koje će se nanositi Kemosil silikatna boja za fasade. Duboko prodire u podlogu i povezuje slabo vezane čestice. Može se nanositi na podloge od produžnih žbuka, cementnih žbuka, betona i azbestcementa. Podloga na koju se nanosi Kemosil silikatna impregnacija mora biti čista, čvrsta, odmašćena, otprašena i suha. Oštećenja na starim podlogama potrebno je popraviti odgovarajućom žbukom. Nanosi se nerazrijeđena, četkom ili krznenim valjkom u jednom sloju.

IZDAŠNOST

5-10 m2 /l u jednom sloju, ovisno o upojnosti i hrapavosti podloge

PAKIRANJE

5 l / 15 l

RAZRJEĐIVAČ

Čista voda.

NIJANSIRANJE