Fasena - boja za fasade

Fasena boja za fasade
OPIS PROIZVODA

HOS (EU VOC)

 

Disperzivna boja izrađena od kvalitetnog poilmernog veziva i svjetlostalnih pigmenata. Odlične je prionjivosti, otpornosti na atmosferilije, alkalije, soli i industrijske plinove. Paropropusna je i svjetlootporna.

 

NA BAZI VODE

PRIMJENA

Fasena je namijenjena zaštiti i dekoraciji novih fasadnih površina izrađenih od betona, produžene žbuke, vlakneno-cementnih ploča i slično, kao i za obnovu starih naliča na bazi akrilnih veziva u organskom otapalu ili disperzivnih premaza. Podloga na koju se nanosi mora biti čvrsta, suha i čista, po potrebi sanirana odgovarajućom žbukom. Preporuča se podlogu uvijek impregnirati Simpra univerzalnom impregnacijom ili Fasenom razrijeđenom s vodom u omjeru 1:1. Na osušenu impregnaciju Fasena se nanosi četkom, valjkom ili prskanjem, u dva sloja, razrijeđen s 5-10% vode. Može se nanositi na podloge čija je temperatura od +5 do +35 °C, kad nisu pod izravnim utjecajem sunca.

IZDAŠNOST

0,200 l/m2 ovisno o upojnosti i hrapavosti podloge. 

Ne smije se smrznuti!

PAKIRANJE

0.75l / 2 l / 3 l / 5 l / 10 l / 15 l

RAZRJEĐIVAČ

Razrjeđuje se čistom vodom.

ASORTIMAN

Proizvodi se u bijeloj boji, ali primjenom TOP MIX sustava za nijansiranje može se dobiti čitav niz nijansi iz ton karte Chromos Svjetlost, uključujući i ton karte ostalih proizvođača, te RAL karta.