Kalijev sapun - sredstvo za pranje

Kalijev sapun sredstvo za pranje
OPIS PROIZVODA

HOS (EU VOC)

 

Kalijev sapun je neisoljen sapun koji nastaje osapunjavanjem biljnih ulja pomoću kalijevog hidroksida. Kalijev sapun je mekani, lako mazivi sapun, koloidno-zrnčaste strukture, žućkaste do smeđe boje te specifičnog mirisa svojstvenog biljnim uljima. Lako se otapa u vodi, uz stvaranje obilne pjene.

PRIMJENA

Upotrebljava se za pranje zidova u građevinarstvu, za odmašćivanje masnih površina na drvu i metalu, za podmazivanje pokretnih traka i PVC cijevi te za različite druge zanatske i industrijske svrhe.

PAKIRANJE

1 kg / 18 kg